Szukaj   Wyczyść

Nieodpłatne zbycie samochodu marki NISSAN TERRANO

termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2013 roku.
OGŁOSZENIE O ZBYCIU POJAZDU


Kielce, dnia 18.06.2013r.

OGŁOSZENIE O ZBYCIU POJAZDU

Inspekcja Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 17.06.2013 roku - samochód osobowy marki NISSAN TERRANO, rok produkcji - 2001, został przekazany nieodpłatnie Wojewódzkiemu Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu w Kielcach, ul. Krakowska 2.
Nabywca, tj. WWOPR w Kielcach spełnia warunki podmiotu uprawnionego do otrzymania darowizny zgodnie z § 39 pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114 poz. 761).

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:41
Opublikował: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:51

Zmienił: Piotr Rogowski 2013-06-18 11:05:31
Opublikował: Piotr Rogowski 2013-06-18 11:05:40

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Nieodpłatne zbycie samochodu marki NISSAN TERRANO

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:41
Opublikował: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:51

Zmienił: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:41
Opublikował: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:51

Zamknij