Szukaj   Wyczyść

Ilość artykułów: 61

Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2018

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Urszula Suchenia 2019-05-07 12:59:00
Wprowadził: Urszula Suchenia 2019-05-07 12:59:00
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-05-07 13:01:00

Zmienił: Rafał Stachurski 2019-05-07 12:59:00
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-05-07 13:01:00

Wyniki pomiarów hałasu w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Urszula Suchenia 2019-03-28 14:44:00
Wprowadził: Urszula Suchenia 2019-03-28 14:44:00
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-03-28 14:46:00

Zmienił: Rafał Stachurski 2019-03-28 14:44:00
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-03-28 14:46:00

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w województwie świętokrzyskim w 2018 roku

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył: Urszula Suchenia 2019-03-28 08:07:00
Wprowadził: Urszula Suchenia 2019-03-28 08:07:00
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-03-28 08:08:00

Zmienił: Rafał Stachurski 2019-03-28 08:07:00
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-03-28 08:08:00

Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w woj. świętokrzyskim w roku 2017 (zweryfikowane)

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2018-10-30 09:49:37
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-10-30 09:50:23

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-10-30 09:49:37
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-10-30 09:50:23

OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA PODSTAWIE MAP AKUSTYCZNYCH

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2018-07-11 14:55:20
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-07-11 14:56:10

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-07-11 14:55:20
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-07-11 14:56:10

Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w woj. świętokrzyskim w roku 2017

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2018-06-29 13:25:45
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-06-29 13:29:01

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-06-29 13:25:45
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-06-29 13:29:01

Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2017

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2018-04-27 13:05:08
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-04-27 13:06:56

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-04-27 13:05:08
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-04-27 13:06:56

WYNIKI KLASYFIKACJI I OCENY STANU WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2017

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2018-03-29 13:38:37
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-03-29 13:40:09

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-03-29 13:38:37
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-03-29 13:40:09

WYNIKI POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2017 ROKU

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2018-03-29 09:26:03
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-03-29 09:27:32

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-03-29 09:26:03
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-03-29 09:27:32

WYNIKI POMIARÓW HAŁASU W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2017 ROKU

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2018-03-29 09:22:30
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-03-29 09:23:02

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-03-29 09:22:30
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-03-29 09:23:02

PIĘCIOLETNIA OCENA STANU KLIMATU AKUSTYCZNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZA LATA 2012-2016

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2017-12-22 12:20:11
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-12-22 12:20:29

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-12-22 12:20:11
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-12-22 12:20:29

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA CHMIELNIKA W OTOCZENIU DROGI DW 765

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2017-12-22 12:16:52
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-12-22 12:18:28

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-12-22 12:16:52
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-12-22 12:18:28

Wyniki klasyfikacji i oceny stanu wód powierzchniowych w woj. świętokrzyskim w roku 2016

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2017-12-21 08:03:04
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-12-21 08:03:32

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-12-21 08:03:04
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-12-21 08:03:32

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT 2017

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2017-12-01 13:43:36
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-12-01 14:05:09

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-12-01 13:43:36
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-12-01 14:05:09

Ocena jakości powietrza w województwie świętokrzyskim w roku 2016

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2017-04-28 13:59:19
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-04-28 14:00:31

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-04-28 13:59:19
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-04-28 14:00:31

WYNIKI POMIARÓW HAŁASU W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2016 ROKU

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2017-03-22 13:11:27
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-03-22 13:12:13

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-03-22 13:11:27
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-03-22 13:12:13

WYNIKI POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2016 ROKU

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2017-03-22 13:07:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-03-22 13:08:47

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-03-22 13:07:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-03-22 13:08:47

WYNIKI KLASYFIKACJI I OCENY STANU WÓD PODZIEMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2016

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2017-02-23 14:08:03
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-02-23 14:09:13

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-02-23 14:08:03
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-02-23 14:09:13

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM RAPORT 2016

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2016-12-30 13:26:36
Opublikował: Piotr Rogowski 2016-12-30 13:29:18

Zmienił: Piotr Rogowski 2016-12-30 13:26:36
Opublikował: Piotr Rogowski 2016-12-30 13:29:18

Wykaz obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych na terenie województwa świętokrzyskiego

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2016-10-03 12:48:08
Opublikował: Piotr Rogowski 2016-10-03 12:48:45

Zmienił: Piotr Rogowski 2016-10-03 12:48:08
Opublikował: Piotr Rogowski 2016-10-03 12:48:45

Ilość artykułów: 61

Zamknij