Szukaj   Wyczyść

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach obowiązuje sposób przyjmowania i załatwiania spraw określony w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Zasady organizacji przyjmowania, rejestrowania i załatwiania skarg i wniosków reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do 14:00 a pracownicy Inspektoratu codziennie w godzinach pracy.

Zgłoszenia spraw z zakresu istotnego zanieczyszczenia środowiska lub nieprawidłowości dotyczących gospodarki odpadami można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 pod nr tel. 41 342 19 32, natomiast w pozostałych godzinach i dniach pod nr tel. 605-064-171.

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28

Zmienił: Rafał Stachurski 2019-10-07 13:16:33
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-10-07 13:16:38

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-07-21 10:26:42
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-07-21 10:26:49

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28

Zmienił: Piotr Rogowski 2015-09-16 09:38:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2015-09-16 09:38:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-12-06 14:45:32
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-12-06 14:45:44

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Artykuł

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:52:28

Zamknij