Szukaj   Wyczyść

STATUS PRAWNY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

działa na podstawie: ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, a także ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Statutu i Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach oraz przepisów odrębnych.

Wojewódzki Inspektorat działa w ramach zespolonej administracji rządowej w województwie świętokrzyskim, której zwierzchnikiem jest Wojewoda Świętokrzyski. Inspektorat obejmuje swoim działaniem obszar województwa świętokrzyskiego. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Wojewódzki Inspektorat jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu wojewody (dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90014 inspekcja ochrony środowiska) i realizuje budżet w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wypełnia zadanie zapisane w Budżecie Zadaniowym: „Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska” (zadanie 12.1.3.2).

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zmienił: Rafał Stachurski 2019-10-02 13:51:51
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-10-02 13:51:59

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STATUS PRAWNY

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zmienił: Piotr Rogowski 2015-11-24 13:00:32
Opublikował: Piotr Rogowski 2015-11-24 13:00:40

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STATUS PRAWNY

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zmienił: Piotr Rogowski 2015-02-27 11:50:39
Opublikował: Piotr Rogowski 2015-02-27 11:50:47

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STATUS PRAWNY

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zmienił: Piotr Rogowski 2015-02-27 11:49:16
Opublikował: Piotr Rogowski 2015-02-27 11:49:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STATUS PRAWNY

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-05-07 11:46:06
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-05-07 11:46:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STATUS PRAWNY

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-05-05 14:08:39
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-05-05 14:08:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STATUS PRAWNY

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zmienił: Piotr Rogowski 2009-06-19 08:42:24
Opublikował: Piotr Rogowski 2009-06-19 08:42:32

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

!! Informacje zamieszczone poniżej zostały wprowadzone dnia 28.06.2003. Poprzednia wersja strony BIP znajduje się w archiwum WIOŚ Kielce. !!STATUS PRAWNY

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-13 08:22:47

Zamknij