Szukaj   Wyczyść

STRUKTURA

KIEROWNICTWO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
[ tel: 41 342 19 32 ]  (sekretariat)
Witold Bruzda
e-mail: wios@kielce.wios.gov.pl

Zastępca Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
[ tel: 41 342 19 32 ] (sekretariat)
Waldemar Wach
e-mail: wios@kielce.wios.gov.plWydział Budżetu i Finansów
Główny Księgowy
[ tel: 41 342 15 52 ]
Jolanta KorbanWydział Administracyjno-Techniczny i Zamówień Publicznych
[ tel: 41 342 13 77 ]Wydział Kadr i Organizacji
[ tel: 41 342 15 94 ]Wydział Prawny
[ tel: 41 342 19 03 ]


WYDZIAŁ INSPEKCJI
Naczelnik Wydziału
[ tel: 41 342 19-15 ]

Zastępca Naczelnika Wydziału
Koordynator Działu kontroli gospodarczego korzystania ze środowiska
[ tel: 41 342 14 91 ]

Koordynator Działu kontroli gospodarowania odpadami
[ tel: 41 342 18 69 ]

Wydział Zwalczania Przestępczości Środowiskowej
Naczelnik Wydziału
[ tel: 41 342 13 09 ]Stanowisko ds. przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 [ tel: 41 342 14 37 ]Stanowisko ds. ochrony danych osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
[ tel: 41 342 13 79 ]
e-mail: iod@kielce.wios.gov.plStanowisko ds. obronnych
[ tel: 41 342 13 79 ]Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,
[ tel: 41 342 14 21 ]Koordynator ds. dostępności,
[ tel: 41 342 16 84 ]Doradca ds. etyki,
[ tel: 41 342 13 08 ]Stanowisko ds. kontaktów z mediami i promocji.
[ tel: 41 342 19 32 ]

2019-10-08 08:33
483 KB
2011-12-06 14:23
121 KB

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Rafał Stachurski 2023-08-07 11:44:41
Opublikował: Rafał Stachurski 2023-08-07 11:44:41

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2022-10-07 14:24:28
Opublikował: Piotr Rogowski 2022-10-07 14:25:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Rafał Stachurski 2021-07-02 09:50:05
Opublikował: Rafał Stachurski 2021-07-02 09:50:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Rafał Stachurski 2019-10-07 12:57:09
Opublikował: Rafał Stachurski 2019-10-07 12:57:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-05-29 12:13:19
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-05-29 12:13:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-05-24 14:20:05
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-05-24 14:20:10

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2018-03-08 12:37:32
Opublikował: Piotr Rogowski 2018-03-08 12:37:37

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-07-21 10:30:22
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-07-21 10:30:28

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2017-02-07 07:36:24
Opublikował: Piotr Rogowski 2017-02-07 07:36:37

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2015-12-11 14:47:24
Opublikował: Piotr Rogowski 2015-12-11 14:47:32

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2014-01-23 11:47:27
Opublikował: Piotr Rogowski 2014-01-23 11:51:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2012-05-24 10:35:05
Opublikował: Piotr Rogowski 2012-05-24 10:35:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2012-02-07 14:20:16
Opublikował: Piotr Rogowski 2012-02-07 14:20:26

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-12-06 12:13:30
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-12-06 12:13:40

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-04-12 11:41:10
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-04-12 11:41:18

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-03-04 13:32:13
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-03-04 13:32:29

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-02-03 10:42:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-02-03 10:42:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2008-07-15 15:04:56
Opublikował: Piotr Rogowski 2008-07-15 15:05:01

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2008-05-06 10:52:21
Opublikował: Piotr Rogowski 2008-05-06 10:52:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2007-08-10 13:05:40
Opublikował: Piotr Rogowski 2007-08-10 13:05:50

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-12-29 14:15:53
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-12-29 14:15:58

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-22 14:17:07
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 14:17:10

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA!! Informacje zamieszczone poniżej zostały wprowadzone dnia 24.12.2004. Poprzednia wersja strony BIP znajduje się w archiwum WIOŚ Kielce. !!

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-22 14:00:05
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 14:00:13

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

STRUKTURA!! Informacje zamieszczone poniżej zostały wprowadzone dnia 28.06.2003. Poprzednia wersja strony BIP znajduje się w archiwum WIOŚ Kielce. !!

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-22 13:42:58

Zamknij