Szukaj   Wyczyść

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Rejestr decyzjiadministracyjnych wymierzających karę łączną z tytułu:

a) przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzajugazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
b) przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości stanu lubskładu ścieków,
c) przekroczenie określonych w pozwoleniach na pobór wody ilościpobranej wody,
d) naruszenie warunków decyzji zatwierdzających instrukcjeeksploatacji składowisk odpadów albo decyzji określających miejsce i sposóbmagazynowanie odpadów co do rodzaju i sposobu składowania lub magazynowaniaodpadów,
e) przekroczenie określonych w pozwoleniach poziomów hałasu.

udostępnianie: Wojewódzki InspektoratOchrony Środowiska w Kielcach


Rejestr decyzji administracyjnych ustalających wymiar karybiegnącej z tytułu :

a) przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości lub rodzajugazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza,
b) przekroczenie określonych w pozwoleniach ilości stanu lubskładu ścieków,
c) naruszenie warunków decyzji zatwierdzających instrukcjeeksploatacji składowisk odpadów albo decyzji określających miejsce i sposóbmagazynowania odpadów co do rodzaju i sposobu składowania lub magazynowaniaodpadów,
d) przekroczenia określonych w pozwoleniach poziomów hałasu,

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Rejestr zakładów ozwiększonym i dużym ryzyku powstania poważnej awarii

udostępnianie: Wojewódzki InspektoratOchrony Środowiska w Kielcach


Rejestr poważnych awarii

udostępnianie: Wojewódzki InspektoratOchrony Środowiska w Kielcach


Rejestr skarg i wniosków.

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

udostępnianie: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach


Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2016-09-27 12:57:18
Opublikował: Piotr Rogowski 2016-09-27 13:00:26

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2016-04-14 09:08:10
Opublikował: Piotr Rogowski 2016-04-14 09:08:22

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2016-04-11 15:10:45
Opublikował: Piotr Rogowski 2016-04-11 15:10:55

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2016-01-22 10:22:53
Opublikował: Piotr Rogowski 2016-01-22 10:23:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2015-12-09 13:04:15
Opublikował: Piotr Rogowski 2015-12-09 13:04:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2015-02-27 14:12:56
Opublikował: Piotr Rogowski 2015-02-27 14:13:05

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2014-07-10 11:09:06
Opublikował: Piotr Rogowski 2014-07-10 11:09:15

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2012-12-11 11:34:21
Opublikował: Piotr Rogowski 2012-12-11 11:34:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2012-03-07 14:16:12
Opublikował: Piotr Rogowski 2012-03-07 14:16:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2012-02-07 14:25:30
Opublikował: Piotr Rogowski 2012-02-07 14:27:41

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-12-06 14:53:55
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-12-06 14:54:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-10-11 08:28:24
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-10-11 08:28:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-08-05 09:02:40
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-08-05 09:02:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-05-11 08:53:19
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-05-11 08:53:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2011-02-03 10:41:44
Opublikował: Piotr Rogowski 2011-02-03 10:41:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-12-07 07:12:56
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-12-07 07:12:59

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-08-10 13:43:28
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-08-10 13:43:30

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-07-09 14:14:50
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-07-09 14:14:53

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-05-07 11:34:49
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-05-07 11:34:52

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-04-08 13:30:42
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-04-08 13:30:46

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-03-10 13:05:50
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-03-10 13:08:30

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-02-10 09:31:30
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-02-10 09:31:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-01-11 15:32:57
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-01-11 15:33:02

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2009-12-10 13:11:34
Opublikował: Piotr Rogowski 2009-12-10 13:11:38

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2009-11-10 10:45:41
Opublikował: Piotr Rogowski 2009-11-10 10:45:44

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2009-06-19 08:28:04
Opublikował: Piotr Rogowski 2009-06-19 08:28:12

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2009-02-19 10:04:19
Opublikował: Piotr Rogowski 2009-02-19 10:04:26

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2008-10-14 10:42:30
Opublikował: Piotr Rogowski 2008-10-14 10:42:34

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2008-07-07 10:15:20
Opublikował: Piotr Rogowski 2008-07-07 10:15:23

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2008-01-04 13:02:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2008-01-04 13:02:42

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2007-11-13 09:41:04
Opublikował: Piotr Rogowski 2007-11-13 09:41:11

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2007-09-07 15:22:38
Opublikował: Piotr Rogowski 2007-09-07 15:22:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2007-07-09 13:19:25
Opublikował: Piotr Rogowski 2007-07-09 13:19:33

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

REJESTRY,  EWIDENCJE,  ARCHIWA

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-27 13:50:00
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-27 13:50:07

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zmienił: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35
Opublikował: Piotr Rogowski 2006-03-17 11:58:35

Zamknij