Szukaj   Wyczyść

Nieodpłatne zbycie samochodu marki NISSAN TERRANO

termin składania ofert do dnia 17 czerwca 2013 roku.

IA.2613.1.2013

Kielce, dnia 13.06.2013r.


     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010r. nr 114 poz. 761), zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego:

- SAMOCHÓD marki NISSAN TERRANO, rok produkcji - 2001. (samochód jest wyeksploatowany, jego przebieg wynosi 259 000 km)

Podmioty zainteresowane nabyciem zbędnego składnika majątku ruchomego w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 w/w rozporządzenia proszę o przesłanie wniosku do dnia 17 czerwca 2013 roku.

Składniki rzeczowego majątku ruchomego mogą być przekazane nieodpłatnie na rzecz jednostek administracji zespolonej i innych podmiotów uprawnionych do darowizny zgodnie z § 39 pkt.1 w/w rozporządzenia.

Informacji udziela:

Andrzej Paluch – Specjalista w Wydziale Administracyjno – Technicznymi Zamówień Publicznych
Tel. 041 34 21 938
e-mail: a.paluch@kielce.pios.gov.pl

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:41
Opublikował: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:51

Zmienił: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:41
Opublikował: Piotr Rogowski 2013-06-13 09:02:51

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Zamknij