Szukaj   Wyczyść

Nieodpłatne zbycie pojazdu termin składania wniosku do dnia 18.02.2010r

IA – 0715/1/2010                                                                                     Kielce, dnia 11.02.2010r.
.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego (Dz. U. z 2004r. nr 191 poz.1957), zakwalifikowano do kategorii majątku zbędnego:.

- SAMOCHÓD marki FIAT PALIO, rok produkcji - 2000..
(samochód jest wyeksploatowany, jego przebieg wynosi 180 000 km).
.
Podmioty zainteresowane nabyciem zbędnego składnika majątku ruchomego w ramach nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 w/w rozporządzenia proszę o przesłanie wniosku do dnia 18 lutego 2010 roku..
.
Podmioty uprawnione do darowizny składnika majątku ruchomego (zgodnie z § 39.1.):.
zakłady opieki zdrowotnej, jednostki organizacyjne pomocy społecznej, szkoły i placówki oświatowe, szkoły wyższe, instytucje kultury, instytucje filmowe, kluby sportowe, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, osoby fizyczne lub osoby prawne prowadzące działalność charytatywną, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki badawczo-rozwojowe lub inne jednostki organizacyjne prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli może być przez te podmioty wykorzystany przy realizacji ich zadań statutowych..
.
.
Informacji udziela:.
Andrzej Paluch – Specjalista .
w Wydziale Administracyjno – Technicznym.
i Zamówień Publicznych.
Tel. 041 34 21 938.
e-mail: a.paluch@kielce.pios.gov.pl.

Podmiot udostępniający informację:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

Wytworzył/Wprowadził: Piotr Rogowski 2010-02-11 13:02:04
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-02-11 13:02:04

Zmienił: Piotr Rogowski 2010-02-11 13:02:04
Opublikował: Piotr Rogowski 2010-02-11 13:02:04

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij